Arbetsmiljöverket vill klassa matbud som anställda

Diskussionen om huruvida plattformsföretag, som Bolt och Wolt, borde klassas som arbetsgivare har tagit sig ända upp på EU-nivå. Nu gör Arbetsmiljöverket bedömningen att buden som kör ut mat bör klassas som anställda. Wolt menar att det är en felaktig bedömning, enligt SvD.

Plattformsföretagen som kör ut mat har sedan de etablerade sig i Sverige fått kritik för att de anställdas arbetsvillkor är för dåliga och lönerna för låga. Skatteverket genomför under 2022 en riktad kontroll av matbudens underleverantörer, som ofta är egenanställda, efter misstankar om omfattande fusk. Även budbolagens smutsiga mopeder har väckt debatt.

I grunden till problematiken ligger budens oklara anställningsförhållanden, en del av dem är visserligen anställda, men många jobbar på uppdrag av tech-bolagen, vilket leder till att de inte får ta del av den lagstiftning som finns för att skydda anställda från att bli utnyttjade. EU-kommissionen presenterade i vintras ett förslag för att tydliggöra när plattformsföretagen är arbetsgivare, för att på så sätt ge bättre arbetsvillkor och -miljö för plattformsarbete, och nu rapporterar Svenska Dagbladet att Arbetsmiljöverket gör bedömningen att buden som kör ut mat för Bolt och Wolt ska klassas som anställda, inte underleverantörer.

Techbolagen håller inte med

Myndigheten menar att bolagen har så pass stor kontroll över arbetet att de bör klassas som arbetsgivare. Samtidigt har de upptäckt flera brister i arbetsmiljöarbetet, såsom bristande säkerhetskontroller. Nu ska myndigheten överväga ett förläggande som kan tvinga bolagen att ta ett större ansvar för arbetsmiljön.

Bolagen bestrider dock Arbetsmiljöverkets bedömning och står fast vid att buden inte är anställda, utan poängterar sin position som förmedlande plattform.