Järnvägsstrejken i USA avvärjd – 28 000 containrar väntar i L.A.

Ett trevande avtal har träffats som minskar risken för omfattande järnvägsstrejk i USA. De hårt pressade anställda får löneökning och rätt till sjukledighet. Med strejken till synes avvärjd uppmanas tågbolagen att fokusera på de 28 000 importerade containrar som blivit stående i Port of Los Angeles.

Under sommaren började hotet om en omfattande järnvägsstrejk växa i USA. Efter flera år av effektiviseringar med personalnedskärningar, följda av pandemin 2020 då godsnivåerna sjönk och än fler sades upp, var inte de amerikanska tågföretagen redo när godsnivåerna vände uppåt igen. De lider av allvarlig personalbrist och lyckas inte rekrytera i tillräckligt hög takt, vilket satt hård press på de anställda som finns.

Fackföreningarna gick ut och varslade för strejk om inte företagen adresserade situationen med tuffa arbetsvillkor. Strejken skulle ha skett i juli, men president Biden satte in en krisgrupp för att hantera dispyten. Nu verkar ett trevande avtal ha nåtts, enligt FreightWaves.

Avtalet ger de anställda en löneökning på 24 procent över fem år räknat från 2020 plus en enskild utbetalning på 11 000 dollar till alla fackmedlemmar när avtalet godkänns. De anställda får också möjlighet till obetald sjukledighet samt en extra betald ledig dag.

Fackföreningarna ska rösta om godkännande av avtalet nu i veckan.

28 000 containrar väntar på tågleverans i L.A.

När ett avtal nu träffats som avvärjer det omedelbara hotet om tågstrejk efterfrågar chefen för Port of Los Angeles att tågbolagen som hanterar gods ska fokusera på att rensa undan de importcontainrar som blivit stående i hamnar och vid terminaler, det rapporterar Bloomberg.

Just nu finns det ungefär 28 000 containrar som väntar på upphämtning med tåg i hamnen, en siffra som normalt ska ligga på noll enligt Gene Seroka, hamnens vd. Han berättar att nästan 60 procent av containrarna har varit stående i minst nio dagar.

Samtidigt rapporterar gCaptain att mängden inkommande containergods till hamnen har minskat med 15 procent i augusti, jämfört med samma period i fjol. Det beror delvis på ekonomisk oro och att många företag gjorde tidiga beställningar av gods inför hösten och vintern.

Av Emanuel Lehtonen