Miljö/CSR

Göteborg storsatsar på minskade utsläpp från byggplatser

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen. Ur LTS-Rapport nr 2 2020, som utkommer med

Klimatkollegium på regeringskansliet

Regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet, för att alla politikområden ska kunna dra åt samma håll och klimatfrågan integreras i alla relevanta politikområden. – Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin Kollegiet kommer