Göteborgs Hamn lanserar världsunik elanslutning för tankfartyg

Green Cable är ett världsunikt koncept som Göteborgs Hamn arbetat fram för att säkert kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen (en explosionsklassad miljö). Samtidigt föreslås en standardiserad placering av fartygs elanslutningspunkter mittskepps för att underlätta för hamnarna. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång. Idag färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen vilket innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor.