Walmart chartrar egna skepp för att klara julhandeln

Den amerikanska detaljhandelsjätten Walmart är en av flera stora amerikanska återförsäljare som nu väljer att chartra egna fartyg för att säkra julhandeln. Större containrar och alternativa terminaler är andra lösningar som företagen tar till.

Den globala fraktkrisen visar inga tecken på att mattas av. 2021 har bland annat präglats av containerbrist, stoppet i Suez-kanalen, coronautbrott i kinesiska storhamnen Yantian, översvämningar i Europa och Kina samt rekordhög hamnträngsel i Los Angeles. Problemen har lett till kraftigt stigande fraktpriser och förseningar i den globala logistiken.

I USA växer nu oron i takt med risken att varor inte hinner komma in till Black Friday och årets julhandel. Flera stora detaljhandelsföretag har därför börjat chartra egna godsfartyg för att få in varor i tid. Walmart är ett av de företagen; genom att chartra egna fartyg hoppas de kunna undvika störningarna i de globala försörjningskedjorna, enligt Reuters.

– Att chartra fartyg är bara ett exempel på investeringar vi gjort för att flytta produkter så fort som möjligt, säger Joe Metzger, vd för supply-chain operations på Walmart, till Reuters.

Egna fartyg och större containrar

Detaljhandlaren har till exempel chartrat godsfartyget The Flying Buttress, som tidigare skeppat spannmål över hela världen, för att transportera leksaker. När fartyget kom till Los Angeles fastnade det direkt i kön, men lyckades lasta av sina varor vid en fristående bulkterminal i närheten.

Företaget undvek också bristen på 40-fots containrar genom att byta till 53-fotscontainrar, som används nästan exklusivt för att transportera gods med lastbil och tåg inom USA.

Även andra detaljhandlare hittar kreativa lösningar för att komma runt köerna i Los Angeles. Home Depot, som specialiserar sig på inredning och byggnadsmaterial, skickade nyligen ett fartyg till San Diegos hamn, vanligtvis en fordonshamn, för lossning.

Av Emanuel Lehtonen