Infrastruktur

MG Real Estate köper ytterligare hamntomt i Malmö – för nederländskt logistikföretag

Det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics etablerar sig i hamnen i Malmö. Här byggs en anläggning för omlastning av gods, för kombitrafik avsedd för järnväg, väg och sjöfart. Detta blir en viktig hubb för en nordeuropeisk transportkorridor.

Sveriges kraftsystem får allt svårare att klara krafttoppar

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet är som störst. I den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till regeringen om kraftbalansen under kommande vinter, ligger denna trend fast. Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, dels hur kraftbalansen – inhemsk elproduktion minus elförbrukning – på den svenska elmarknaden

Ja till storsatsningen Sundsvall Logistikpark väntas på måndag

Planerna på ett transportnav i i Petersvik i Sundsvall , som binder samman väg, järnväg och sjöfart har funnits i över ett decennium, men kantats av lokala konflikter. Nu ser den ut att få ett slutgiltigt ja, när kommunfullmäktige röstar i frågan på måndag 25 maj. Det är Sundsvalls tidning som ringt runt till de

Extra miljard till väg- och järnvägsunderhåll

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras