Infrastruktur

1500 pålar på plats för ny Göteborgsterminal

I veckan slutbesiktigades första etappen av det 16 månader långa bygget av en ny, 220 000 stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn. Det var under hösten 2018 som byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn gick in i skarpt läge. Då inleddes arbetet