Infrastruktur

Investeringar i klimatomställningen kan återstarta ekonomin

De stora investeringspaket som behövs för att återstarta ekonomin efter coronakrisen måste också bidra till att påskynda klimatomställningen, det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med de verkställande direktörerna på Vattenfall, Scania, SSAB och ABB Power Grids Sverige på DN Debatt idag och föreslår konkreta satsningar.

Även tågtransporterna rullar

Godstransporter på järnväg har sedan länge stora finansiella utmaningar och pågående pandemi kan på sikt förvärra situationen men i skrivande stund upprätthåller man transporterna på en normal nivå, det skriver Green Cargo i ett pressmeddelande. “Järnvägen är en samhällskritisk funktion och det är viktigt för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta, framförallt