Fler tomma körningar under 2022

Enligt ny statistik från Trafikanalys fortsätter antalet körda kilometer, trafikarbetet, att öka och når den högsta nivån sedan 2012. Under 2022 ökade de tunga lastbilarnas körda kilometer med 8 procent. Antalet körda kilometer med tom last ökade dock med 17 procent, pga det ekonomiska läget.

Återhämtning för internationell färjetrafik i slutet av 2022

Under fjärde kvartalet 2022 såg godstrafiken en svag ökning jämfört med samma kvartal 2021. Den totala mängden gods i svenska hamnar ökade med en knapp halv miljon ton. Den internationella passagerartrafiken har däremot sett ett större uppsving, även om nivåerna fortfarande ligger under nivåerna före pandemin.

Gudrun motor för förändring

Många pigga politiker och andra problemlösare har sett överflyttning till järnväg och sjöfart som ett sätta att minska transportsektorns klimatavtryck – men transportsektorn har visat sig vara mycket motståndskraftig mot dylika påtryckningar. Forskare på VTI har valt att kolla på exempel när överflyttning skett – och det visar sig att en kris, som när stormen Gudrun fällde en årsproduktion av timmer, är en bra motor för att förändra transportupplägg. 

Positiv vändning för tågtransport

Under första halvåret 2022 ökade godstransporterna på järnväg med 10,5 procent i Sverige, och samma trend syns i hela Europa.
– Konkurrenskraften har stärkts, särskilt när det gäller gränsöverskridande transporter, säger Gustaf Engstrand på Tågföretagen.

Transportsektorn kan nå klimatmål – men fler styrmedel krävs

Den svenska transportsektorn kan nå Parisavtalet s mål, och minska utsläppen till 70 procent 2030. “Men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya, skriver Trafikanalys, som idag lämnar 23 ytterligare åtgärder till den framtida regeringen.